Aktuální informace

Připravované akce

 • Vaječina a dětský den – květen 2019 (termín bude upřesněn)
 • Jarní zájezd – červen 2019 (termín bude upřesněn)
 • Podzimní zájezd – září 2019 (termín bude upřesněn)
 • Místní výstava ZO Frýdek 1 se koná 18. – 20. 10. 2019

Kontakt

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Základní organizace Frýdek 1
chovatelů okrasného a exotického ptactva
Zámecké náměstí č. 1251
738 01 Frýdek-Místek
IČ 654 94 105

Plán schůzí na rok 2019

Členské schůze jsou veřejné, noví členové jsou vítáni.

 1. Členské schůze se konají první pátek v měsíci, kromě měsíce března, kdy se výroční členská schůze koná v sobotu 2.3.2019. V červenci a v srpnu se členské schůze nekonají. Změny oproti uvedeným pravidlům jsou zvýrazněny v textu tučně. Začátek schůzí je v 18:00 hodin.
  Datum schůze Projednávané záležitosti
  04.01.2019Hodnocení splnění podmínek členství za minulý rok. Návrh plánu práce a rozpočtu pro běžný rok.
  01.02.2019Příprava výroční členské schůze. Příprava zájezdu. Vydání členských známek a kontrola čl. průkazů.
  2.03.2019Výroční členská schůze se společenským večerem. Schválení plánu práce a rozpočtu pro běžný rok.
  05.04.2019Vyhodnocení výroční členské schůze. Příprava zájezdu ZO a výběr zálohy od účastníků.
  03.05.2019Příprava akcí Vaječina a Dětský den. Organizační příprava jarního zájezdu.
  07.06.2019Vyhodnocení akcí Vaječina a Dětský den. Příprava (vyhodnocení) zájezdu. Příprava výstavy.
  06.09.2019Příprava místní výstavy. Příprava podzimního zájezdu. Objednávky nánožních kroužků a krmiva.
  04.10.2019Příprava místní výstavy. Objednávky - krmivo, nánož. kroužky, odborné časopisy a kalendáře na příští rok.
  08.11.2019Výběr členských příspěvků na rok 2020. Vyplnění výkazu člena ZO o počtu chovaných ptáků. Aktualizace seznamu členů.
  06.12.2019Zhodnocení splnění podmínek členství za běžný rok. Sumarizace podkladů Soutěže o nejlepšího chovatele. Společenský večírek s pohoštěním.
 2. Výborové schůze se konají zpravidla každý třetí pátek v měsíci, v 18:00 hodin. Tučně jsou vyznačeny termíny schůzí, které se konají mimo tuto zvyklost.
  Datum schůze Projednávané záležitosti
  18.01.2019Příprava rozpočtu a plánu práce na běžný rok.
  15.02.2019Organizační příprava výroční členské schůze. Příprava plánu práce a rozpočtu na běžný rok.
  15.03.2019Daňové přiznání za rok 2018. Příprava zájezdu.
  26.04.2019Vyhodnocení výroční členské schůze
  17.05.2019Příprava akce Vaječina. Daň z nemovitosti.
  21.06.2019Pojištění Domu chovatelů. Příprava místní výstavy.
  19.07.2019Příprava výstavy, případné vyhodnocení zájezdu.
  16.08.2019Příprava výstavy, organizace podzimního zájezdu.
  20.09.2019Příprava výstavy, organizace podzimního zájezdu.
  25.10.2019Vyhodnocení podzimního zájezdu.
  15.11.2019Kontrola splnění podmínek členství. Příprava smluv s nájemci. Kalendář schůzí na příští rok.
  20.12.2019Příprava plánu práce a rozpočtu na příští rok. Aktualizace seznamu členů a telefonních kontaktů. Seznam pronájmů Domu chovatelů na příští rok.

Upozornění
Účast a dochvilnost na schůzích je základní povinností člena. V případě neúčasti na schůzi oznámit tuto předem, včetně stanoviska k projednávané záležitosti, předsedovi ZO Ing. Jiřímu Čumíčkovi na tel. 606 740 248, v případě nedostupnosti komukoliv z členů výboru. Změny v termínech schůzí jsou vyhrazeny – mohou se v průběhu roku změnit.