Aktuální informace

Výstava 2017

Připravované akce

Kontakt

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Základní organizace Frýdek 1
chovatelů okrasného a exotického ptactva
Zámecké náměstí č. 1251
738 01 Frýdek-Místek
IČ 654 94 105

Plán schůzí na rok 2017

Členské schůze jsou veřejné, noví členové jsou vítáni.

 1. Členské schůze se konají první pátek v měsíci, kromě měsíce března, kdy se výroční členská schůze koná v sobotu. V červenci a v srpnu se členské schůze nekonají. Změny oproti uvedeným pravidlům jsou zvýrazněny v textu tučně. Začátek schůzí je v 18:00 hodin.
  Datum schůze Projednávané záležitosti
  06.01.2017Návrh plánu práce. Hodnocení splnění podmínek členství za r. 2016.
  03.02.2017Příprava výroční členské schůze. Příprava zájezdu. Vydání členských známek a kontrola čl. průkazů.
  11.03.2017Výroční členská schůze (sobota). Schválení plánu práce a rozpočtu na r. 2017. Předání cen vítězům výstavy v roce 2016. Společenský večírek s hudbou a pohoštěním. Vyhlášení vítěze Soutěže o nejlepšího chovatele ZO Frýdek 1 za rok 2016.
  07.04.2017Vyhodnocení výroční členské schůze. Příprava zájezdu ZO a výběr zálohy od účastníků.
  05.05.2017Příprava akce Vaječina a Dětský den. Příprava zájezdu.
  02.06.2017Příprava výstavy. Příprava či vyhodnocení zájezdu. Vyhodnocení akce Vaječina a Dětský den.
  01.09.2017Příprava místní výstavy v říjnu 2017. Objednávka kroužků a krmiva. Příprava případného podzimního zájezdu.
  06.10.2017Příprava místní výstavy. Objednávka kroužků a krmiva. Objednávka časopisů a kalendářů na rok 2017.
  03.11.2017Vyhodnocení místní výstavy v 10/2017. Zaplacení členských příspěvků pro rok 2018. Vyplnění výkazu člena ZO o počtu chovaných ptáků. Aktualizace osobních údajů v Seznamu členů
  01.12.2017Vyhodnocení podmínek členství za rok 2017. Sumarizace podkladů Soutěže o nejlepšího chovatele. Společenský večírek s pohoštěním.
 2. Výborové schůze se konají zpravidla každý třetí pátek v měsíci, v 18:00 hodin. Tučně jsou vyznačeny termíny schůzí, které se konají mimo tuto zvyklost.
  Datum schůze Projednávané záležitosti
  20.01.2017Příprava rozpočtu a plánu práce v roce 2017.
  17.02.2017Příprava výroční čl. schůze, příprava rozpočtu r. 2017
  17.03.2017Daňové přiznání za rok 2016. Příprava zájezdu.
  21.04.2017Vyhodnocení výroční členské schůze
  19.05.2017Příprava akce Vaječina. Daň z nemovitosti
  16.06.2017Pojištění Domu chovatelů. Příprava místní výstavy.
  21.07.2017Příprava výstavy, případné vyhodnocení zájezdu.
  18.08.2017Příprava výstavy, organizace podzimního zájezdu.
  15.09.2017Příprava výstavy, organizace podzimního zájezdu.
  20.10.2017Příprava výstavy, vyhodnocení podzimního zájezdu.
  24.11.2017Kontrola splnění podmínek členství. Příprava smluv s nájemci. Zpracování termínového kalendáře schůzí v roce 2018.
  15.12.2017Příprava plánu práce a rozpočtu na r. 2018. Aktualizace seznamu členů a telefonních kontaktů pro rok 2018. Zpracování seznamu akcí v Domě chovatelů v Domě chovatelů v roce 2018.

Upozornění
Účast a dochvilnost na schůzích je základní povinností člena. V případě neúčasti na schůzi oznámit tuto předem, včetně stanoviska k projednávané záležitosti, předsedovi ZO Ing. Jiřímu Čumíčkovi na tel. 606 740 248, v případě nedostupnosti komukoliv z členů výboru. Změny v termínech schůzí jsou vyhrazeny – mohou se v průběhu roku změnit.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich